Dani arhitekata 5.0 – 2021. održat će se u novom virtualnom formatu u 7 termina, kroz cijelu 2021. godinu.

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – BUDUĆNOST

Termin održavanja: 9. 6. 2021. god.

Najavljujemo Dane arhitekata 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST, drugu sesiju, koja će se održati 9. lipnja od 13:00 h video-prijenosom iz ORIS Kuće arhitekture, putem ove POVEZNICE. ID za Zoom je 97762116743, a Passcode 598259.


U prvom dijelu Dana arhitekata 5.1 – Javni arhitektonski natječaji, koji je održan 12. svibnja, a kojeg možete pregledati na OVDJE, upoznali smo se s domaćim i inozemnim praksama provedbe arhitektonskih natječaja. Predstavljena je 150-godišnja tradicija provedbe natječaja na našim prostorima, upravo taj značajan vremenski raspon svjedoči da je praksa arhitektonskih natječaja duboko usidrena u društvenoj svijesti naše sredine. Bogati niz povijesno značajnih natječajnih realizacija ukazuje na to da su arhitektonski natječaji najbolji način kreiranja identiteta prostora te afirmacije arhitektonske struke.

U današnje vrijeme natječaji su regulirani EU direktivama, dokumentima ACE-a, deklaracijom o Novom europskom Bauhausu, Arhitektonskim politikama Republike Hrvatske, te strategijom prostornog razvoja, Zakonom o prostornom uređenju, Pravilnikom o natječajima s područja arhitekture, urbanizma, unutarnjeg uređenja i krajobraza, te Zakonom o javnoj nabavi, što ukazuje na složenost u procedurama vezanim na provedbu arhitektonskih natječaja.

Predstavljeni su i slovenski i austrijski primjeri, u kojima smo dobili komparativne modele, koji za našu sredinu mogu poslužiti kao usmjerivači budućih politika provedbe natječaja.

Drugom sesijom DANA ARHITEKATA 5.1 – JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – BUDUĆNOST želimo produbiti problematiku arhitektonskih natječaja u našem društvu, s ciljem poboljšanja okvira provedbe arhitektonskih natječaja. Ukazujemo na pad arhitektonskih natječaja, na to da ga male urbane sredine ne provode, na to da privatnici tek sporadično koriste instituciju natječaja, na to da se privatni natječaji vežu tek uz određenu zakonsku proceduru (propisanost GUP-om), a i konačno što se tek oko 30% natječaja realizira.

Sve to ukazuje na to da je potrebno u budućnosti aktivnije uključiti sve aktere koji su involvirani u proces izgradnje javnog i privatnog prostora – od javnih institucija do privatnih provoditelja i investitora – kako bi se ukazalo na to da provedba arhitektonskog natječaja nije trošak, već investicija u budući izgrađeni prostor, a koje će se višestruko, ne samo financijski, osjetiti u lokalnoj zajednici.

DANI ARHITEKATA 5.1 bit će emitirani video-linkom uživo ORIS Kuće arhitekture. Našem domaćinu Dana arhitekata 5.0  zahvaljujemo na gostoprimstvu!

DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - BUDUĆNOST možete pratiti na ovoj POVEZNICI.

 

Program


13:00 ǀ Ognjen Golubić, voditelj – UVODNA RIJEČ
13:05 ǀ Glavni sponzori: Karl Lennon, Grohe / sponzorski filmovi
13:20 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD U TEMU

BLOK 1 – JAVNI NATJEČAJI
13:40 ǀ Bojan Linardić, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj, MPGI
13:45 ǀ Sanja Jerković, pročelnica Gradskog ureda za strategijski razvoj i planiranje Grada Zagreba
13:50 ǀ Barbara Raunić-Benić, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne sustave i imovinu grada Pule
13:55 ǀ Tihomil Matković, predsjednik Društva arhitekata Zagreb
14:00 ǀ PANEL 1 / voditelj panela Branimir Rajčić / sudionici: Bojan Linardić, Sanja Jerković, Vesna Bilandžija (bivša načelnica Uprave za Javnu nabavu Ministarstva za gospodarstvo i održivi razvoj), Barbara Raunić-Benić, Tihomil Matković, Maja Kireta (Društvo arhitekata Varaždin)


14:45 ǀ Glavni sponzori / sponzorski filmovi

BLOK 2 – PRIVATNI NATJEČAJI
14:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD
15:05 ǀ PANEL 2 / voditelj panela Branimir Rajčić / sudionici: Armando Vičić (Abilia d.o.o. / Adris grupa d.d.), Damir Mamić (Alfastan grupa d.o.o.), Neven Mikec (VMD grupa d.o.o.), Katja Zorić (Insitu d.o.o., provoditlejica natječaja), Rajka Bunjevac (predsjednica Hrvatske komore arhitekata)

15:45 ǀ Pitanja i odgovori
15:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski – ZAKLJUČAK
*program je podložan promjenama


U Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.1 vrednuje se s tri (3) sata.
A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / C1.1 Stambena arhitektura / C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada / C1.3 Arhitektura za turizam / C1.4 Arhitektura zgrada za proizvodnju / C1.5 Arhitektura poslovnih zgrada / C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja
Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C – 1 h


Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina.

Poveznica za DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – BUDUĆNOST je OVDJE.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte:
dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

 

PRIJAVA

 

 

DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - PRAKSA

Termin održavanja: 12. 5. 2021. god.

Sadržaj ovih Dana možete preuzeti OVDJE.

Arhitektonski, urbanistički i krajobrazni natječaji bi trebali postati najučinkovitije procedure i metode kako u današnjoj sredini osigurati izvrsnost i primjereni način projektiranja i građenja, pogotovo javnih, društvenih i komunalnih zahvata koji su nužni za unaprjeđenje našeg okoliša. Prethode im analize, projektni programi u kojima se preciznije planiraju potrebe naručitelja, određuju projektni zadaci, utvrđuju elementi vrednovanja, pregledavaju i ocjenjuju od strane kolega i klasificiraju. Ta se praksa do danas pokazala kao najbolja. Praksa koja na transparentan i otvoren način pokazuje zrelost određene lokalne ili regionalne samouprave da uređuje i unapređuje prostor na najbolji mogući način. Upravo takav način natjecanja između projektno orijentiranih rješenja zadataka prepoznaje i priznaje našu struku, omogućuje otvorenost idejama, unaprjeđuje projektantsku praksu i omogućuje mladim arhitektima afirmaciju, stjecanje znanja i iskustva.


Prvom sesijom DANA ARHITEKATA 5.1 otvorit ćemo temu arhitektonskih natječaja u Hrvatskoj. O broju provedenih natječaja, njihovim učincima, njihovim društvenim dosezima i o važnosti za izgrađeni prostor govorit ćemo u prvom terminu DANA ARHITEKATA 5.1, uz prezentaciju praksi natječaja u Sloveniji i Austriji. Panel diskusijom na kraju Dana zaokružit ćemo cjelinu „Praksa“ i otvoriti temu koja će biti u fokusu sljedeće sesije kroz mjesec dana, 9.6.2021.

DANI ARHITEKATA 5.1 bit će emitirani video-linkom uživo iz ORIS Kuće arhitekture. Našem domaćinu Dana arhitekata 5.0  zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Kako bi imali cjelovitu sliku o stvarnom značaju sudjelovanja na arhitektonskim i arhitektonsko-urbanističkim natječajima za Vas smo pripremili anketu, koju možete ispuniti u nekoliko minuta. Ona je anonimna, a nama će biti dobar pokazatelj praksi natječaja u Hrvatskoj. Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici:

ANKETA

PROGRAM


13:00 ǀ Ognjen Golubić, voditelj – UVODNA RIJEČ
13:05 ǀ Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata - POZDRAVNA RIJEČ
13:10 ǀ Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – POZDRAVNA RIJEČ
13:15 ǀ Robert Živoder, Geberit / glavni sponzor - film
13:20 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD U TEMU + STATISTIKA
13:30 ǀ video-clip – PRIMJERI DOBRE PRAKSE
13:35 ǀ dr. sc. Tamara Bjažić Klarin - TRADICIJA NATJEČAJA U HRVATSKOJ
14:00 ǀ Geberit / glavni sponzor - film
14:10 ǀ Vlado Krajcar - PRAKSA ARHITEKTONSKIH NATJEČAJA U SLOVENIJI
14:30 ǀ Saša Bradić - AUSTRIJA – PRIMJERI PRAKSE
15:00 ǀ OKRUGLI STOL - moderator Branimir Rajčić
Sudionici: Vlado Krajcar, Saša Bradić, Maja Kireta, Dragan Žuvela, Ivan Križić
15:50 ǀ PREZENTACIJA ANKETE
15:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski – ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA ZA 9.6.
*program je podložan promjenamaU Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.1 vrednuje se s tri (3) sata.

A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / C1.1 Stambena arhitektura / C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada / C1.3 Arhitektura za turizam / C1.4 Arhitektura zgrada za proizvodnju / C1.5 Arhitektura poslovnih zgrada / C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja

Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C – 1 h


Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina. Link za DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – PRAKSA bit će objavljen i poslan u ponedjeljak, 10.5.2021.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte: dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

PRIJAVA
 

 

DANI ARHITEKATA 5.2 / STANDARDI KVALITETE ARHITEKTONSKIH USLUGA / BIM I DIGITALNA TRANSFORMACIJA ARHITEKTONSKIH USLUGA

Termin održavanja: dvije konferencije početkom listopada 2021. god.

Zbog nepostojanja jasnih smjernica ili nepridržavanja standarda usluga Odbor za standardizaciju usluga i BIM planira kroz dvije konferencije informirati i educirati zainteresirane kolege o primjeni standarda i formiranju smjernica i nadogradnju postojećeg standarda usluga arhitekata, te predstaviti BIM kao osnovu digitalne transformacije arhitektonskih i projektantskih usluga.
 

DANI ARHITEKATA 5.3 / RESTART – POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK

Termin održavanja: 20. 10. 2021. god., na Međunarodni dan krajobrazne arhitekture

Odbor krajobraznih arhitekata usmjerio je svoje aktivnosti stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje regulatornog okvira i formalnog statusa krajobraznih arhitekata, pri čemu važnu ulogu ima javna promocija struke krajobrazne arhitekture kao neodvojive sastavnice integralnog urbanističko-arhitektonskog promišljanja prostora, posebice u preklapanju planiranja krajobraza i prostorno / urbanističkog planiranja.
 

DANI ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA

Termin održavanja: početak studenoga, povodom Svjetskog dana urbanizma

Odbor za urbanizam HKA uz zagovaranje promjena zakonodavnog okvira intenzivno radi i na razvoju planerske discipline kroz razvoj i primjenu stručnih standarda te poticanje kvalitete planiranja.

Skup u sklopu Dana arhitekata ima za cilj popularizirati disciplinu prostornog planiranja i otvoriti dijalog o aktivnostima koje mogu dovesti do poboljšanja u sustavu prostornog planiranja. Uz zagovaranje promjena zakonodavnog okvira teme skupa nazvanog Prostorna agenda bit će i razvoj planerske discipline kroz osmišljavanje stručnih standarda i smjernica te poticanje kvalitete planiranja.
 

DANI ARHITEKATA 5.5 / NOVI ZAKONODAVNI OKVIR: PRIJEDLOZI ARHITEKTONSKE STRUKE

Termin održavanja: druga polovica studenoga 2021. god.

U tijeku su izrade prijedloga izmjene zakonodavnog okvira u gradnji i prostornom planiranju, koji bi se prezentirali na Danima arhitekata 5.5.

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina.