DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI 2

Termini održavanja: 12. 5. i 9. 6. 2021. god.Najavljujemo otvaranje Dana arhitekata 5.1, koji će se održati 12.5.2021. god. u 13:00 h iz ORIS Kuće arhitekture

DANE ARHITEKATA 5.1 možete pratiti na ovoj POVEZNICI.

https://zoom.us/j/93664744354?pwd=UnUvTHRZM2M1U2trRmdaOVVwdmtRdz09DANI ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI - PRAKSA

Arhitektonski, urbanistički i krajobrazni natječaji bi trebali postati najučinkovitije procedure i metode kako u današnjoj sredini osigurati izvrsnost i primjereni način projektiranja i građenja, pogotovo javnih, društvenih i komunalnih zahvata koji su nužni za unaprjeđenje našeg okoliša. Prethode im analize, projektni programi u kojima se preciznije planiraju potrebe naručitelja, određuju projektni zadaci, utvrđuju elementi vrednovanja, pregledavaju i ocjenjuju od strane kolega i klasificiraju. Ta se praksa do danas pokazala kao najbolja. Praksa koja na transparentan i otvoren način pokazuje zrelost određene lokalne ili regionalne samouprave da uređuje i unapređuje prostor na najbolji mogući način. Upravo takav način natjecanja između projektno orijentiranih rješenja zadataka prepoznaje i priznaje našu struku, omogućuje otvorenost idejama, unaprjeđuje projektantsku praksu i omogućuje mladim arhitektima afirmaciju, stjecanje znanja i iskustva.

Prvom sesijom DANA ARHITEKATA 5.1 otvorit ćemo temu arhitektonskih natječaja u Hrvatskoj. O broju provedenih natječaja, njihovim učincima, njihovim društvenim dosezima i o važnosti za izgrađeni prostor govorit ćemo u prvom terminu DANA ARHITEKATA 5.1, uz prezentaciju praksi natječaja u Sloveniji i Austriji. Panel diskusijom na kraju Dana zaokružit ćemo cjelinu „Praksa“ i otvoriti temu koja će biti u fokusu sljedeće sesije kroz mjesec dana, 9.6.2021.

DANI ARHITEKATA 5.1 bit će emitirani video-linkom uživo iz ORIS Kuće arhitekture. Našem domaćinu Dana arhitekata 5.0  zahvaljujemo na gostoprimstvu.

Kako bi imali cjelovitu sliku o stvarnom značaju sudjelovanja na arhitektonskim i arhitektonsko-urbanističkim natječajima za Vas smo pripremili anketu, koju možete ispuniti u nekoliko minuta. Ona je anonimna, a nama će biti dobar pokazatelj praksi natječaja u Hrvatskoj. Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici:

ANKETA

PROGRAM


13:00 ǀ Ognjen Golubić, voditelj – UVODNA RIJEČ
13:05 ǀ Rajka Bunjevac, predsjednica Hrvatske komore arhitekata - POZDRAVNA RIJEČ
13:10 ǀ Darko Horvat, ministar prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine – POZDRAVNA RIJEČ
13:15 ǀ Robert Živoder, Geberit / glavni sponzor - film
13:20 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski - UVOD U TEMU + STATISTIKA
13:30 ǀ video-clip – PRIMJERI DOBRE PRAKSE
13:35 ǀ dr. sc. Tamara Bjažić Klarin - TRADICIJA NATJEČAJA U HRVATSKOJ
14:00 ǀ Geberit / glavni sponzor - film
14:10 ǀ Vlado Krajcar - PRAKSA ARHITEKTONSKIH NATJEČAJA U SLOVENIJI
14:30 ǀ Saša Bradić - AUSTRIJA – PRIMJERI PRAKSE
15:00 ǀ OKRUGLI STOL - moderator Branimir Rajčić
Sudionici: Vlado Krajcar, Saša Bradić, Maja Kireta, Dragan Žuvela, Ivan Križić
15:50 ǀ PREZENTACIJA ANKETE
15:55 ǀ Lea Pelivan / Zoran Boševski – ZAVRŠNA RIJEČ I NAJAVA ZA 9.6.
*program je podložan promjenamaU Programu stručnog usavršavanja Hrvatske komore arhitekata sudjelovanje na Danima arhitekata 5.1 vrednuje se s tri (3) sata.

A1.1 Prostorno uređenje / A1.2 Gradnja / A1.7 Zaštita i očuvanje kulturnih dobara, prirode i okoliša / A3.1 Javna nabava / B1.1 Strategije prostornog razvoja / B2.1 Arhitektonske politike / B2.2 Stambene politike / B2.3 Socijalno istraživanje gradskih i ruralnih središta / B2.4 Javni prostor u gradu / B2.5 Uloga lokalnih zajednica u razvoju životne okoline / B2.6 Koncepti rekonstrukcije zatečenog prostora / C1.1 Stambena arhitektura / C1.2 Arhitektura odgojno-obrazovnih zgrada / C1.3 Arhitektura za turizam / C1.4 Arhitektura zgrada za proizvodnju / C1.5 Arhitektura poslovnih zgrada / C1.6 Arhitektura s ostalim specifičnim zahtjevima projektiranja

Područje A – 1 h / Područje B - 1 h / Područje C – 1 h

Sudjelovanje na Danima arhitekata 5.0 je besplatno!

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina. Link za DANE ARHITEKATA 5.1 / JAVNI ARHITEKTONSKI NATJEČAJI – PRAKSA bit će objavljen i poslan u ponedjeljak, 10.5.2021.

Za sve dodatne informacije stojimo vam raspolaganju na sljedeće kontakte: dani@arhitekti-hka.hr i 01/5508-410.

PRIJAVA
 

DANI ARHITEKATA 5.2 / STANDARDI KVALITETE ARHITEKTONSKIH USLUGA / BIM I DIGITALNA TRANSFORMACIJA ARHITEKTONSKIH USLUGA

Termin održavanja: dvije konferencije početkom listopada 2021. god.

Zbog nepostojanja jasnih smjernica ili nepridržavanja standarda usluga Odbor za standardizaciju usluga i BIM planira kroz dvije konferencije informirati i educirati zainteresirane kolege o primjeni standarda i formiranju smjernica i nadogradnju postojećeg standarda usluga arhitekata, te predstaviti BIM kao osnovu digitalne transformacije arhitektonskih i projektantskih usluga.
 

DANI ARHITEKATA 5.3 / RESTART – POVRATAK ISHODIŠTIMA ZA NOVI POČETAK

Termin održavanja: 20. 10. 2021. god., na Međunarodni dan krajobrazne arhitekture

Odbor krajobraznih arhitekata usmjerio je svoje aktivnosti stvaranju preduvjeta za unaprjeđenje regulatornog okvira i formalnog statusa krajobraznih arhitekata, pri čemu važnu ulogu ima javna promocija struke krajobrazne arhitekture kao neodvojive sastavnice integralnog urbanističko-arhitektonskog promišljanja prostora, posebice u preklapanju planiranja krajobraza i prostorno / urbanističkog planiranja.
 

DANI ARHITEKATA 5.4 / PROSTORNA AGENDA

Termin održavanja: početak studenoga, povodom Svjetskog dana urbanizma

Odbor za urbanizam HKA uz zagovaranje promjena zakonodavnog okvira intenzivno radi i na razvoju planerske discipline kroz razvoj i primjenu stručnih standarda te poticanje kvalitete planiranja.

Skup u sklopu Dana arhitekata ima za cilj popularizirati disciplinu prostornog planiranja i otvoriti dijalog o aktivnostima koje mogu dovesti do poboljšanja u sustavu prostornog planiranja. Uz zagovaranje promjena zakonodavnog okvira teme skupa nazvanog Prostorna agenda bit će i razvoj planerske discipline kroz osmišljavanje stručnih standarda i smjernica te poticanje kvalitete planiranja.
 

DANI ARHITEKATA 5.5 / NOVI ZAKONODAVNI OKVIR: PRIJEDLOZI ARHITEKTONSKE STRUKE

Termin održavanja: druga polovica studenoga 2021. god.

U tijeku su izrade prijedloga izmjene zakonodavnog okvira u gradnji i prostornom planiranju, koji bi se prezentirali na Danima arhitekata 5.5.

Dane arhitekata 5.0 moći ćete pratiti na komunikacijskoj platformi Zoom, uz zasebnu najavu i link za prijavu prije svakog termina.