Organizacijski odbor ovogodišnjih Dana arhitekata čine:

Rajka Bunjevac
Matko Vetma 
Nikša Božić
Vanja Rister
Roman Šilje
Agan Begić
Gabrijela Kosović
Robert Loher